(Η υποβολή Αιτήσεων έχει κλείσει - Αναμένεται νέος κύκλος)
Παροχή κινήτρων  – με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του  επιτοκίου – για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών.

Σε ποιους απευθύνεται
Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (έως 45.000€  το οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» με το ποσοστό επιχορήγησης να διαφοροποιείται από το 60% έως 25%)

Περίοδος υποβολής
Ημερομηνία έναρξης του Β’ Κύκλου του Προγράμματος  είναι η από 16.9.2019 ενώ η υποβολή αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2020 (ακολουθεί νέο Πρόγραμμα)

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες κατοικίες: Μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα αρκεί να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, να υφίσταται νόμιμα, να έχει κριθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο.

Τι χρηματοδοτείται

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

 

Επίσης, η επιδότηση περιλαμβάνει:

  • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων,
  • η αμοιβή του συμβούλου έργου
  • Τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης  μελετών.

Αυτά  καλύπτονται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.