- Στη Light&Ergo κάθε έργο αντιμετωπίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα και συνέπεια.
   - Ειδικευόμαστε στη μελέτη, κατασκευή οικιακών και επαγγελματικών χώρων ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του πελάτη, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, στη λειτουργικότητα του χώρου και στην ποιότητα των υλικών, παρέχοντας προτάσεις με δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια σε επίπεδο φωτορεαλισμού και με συνέπεια στην υλοποίηση.
   - Εξειδικευόμαστε στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση σύγχρονων εγκαταστάσεων, με γνώμονα την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της εγκατάστασης.
   - Διακρινόμαστε για τη μεθοδικότητα, τη σύγχρονη αντίληψη και τη διαρκή εναρμόνιση με τη σύγχρονη τεχνολογία.
   - Παρότι συνεργαζόμαστε με τους σημαντικότερους οίκους, δεν αποτελούμε αποκλειστικό αντιπρόσωπο καμίας εταιρείας. Το γεγονός αυτό μας κάνει ευέλικτους και ανεξάρτητους, προσφέροντας στον πελάτη την πλέον εξειδικευμένη και οικονομική λύση.
   - Οι συνεργασίες που δημιουργούμε με πελάτες και προμηθευτές είναι δεσμοί ισχυροί και δεν προσβλέπουν στο εφήμερο κέρδος.
   - Προτείνουμε υπεύθυνες λύσεις εξ' αρχής, αποφεύγοντας τις ενοχλητικές ''κρυφές χρεώσεις''.
   - Γιατί, απλά, η Light&Ergo αποτελεί ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το Έργο που ικανοποιεί τον πελάτη τεχνικά, αισθητικά και οικονομικά.