Η Light&Ergo δραστηριοποιείται από το 2002 σε Μελέτες και Έργα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Τομείς  δραστηριότητας:

  • Ανακαινίσεις κατοικιών και πάσης φύσης επαγγελματικών χώρων
  • Εφαρμογές ανακαίνισης για ιδιώτες ή επιχειρήσεις με χρήση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
  • Ηλεκτρολογικές Μελέτες  και Εγκαταστάσεις  Ισχυρών & Ασθενών Ρευμάτων
  • Έξυπνα κτίρια – Αυτοματισμοί
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η δύναμη της Light&Ergo είναι η τεχνογνωσία της και η δυνατότητά της να συνδυάζει πολλές και  διαφορετικές τεχνολογίες με στόχο την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την άριστη αισθητική καθώς και την έξυπνη και οικονομική διαχείριση της ενέργειας.

Ως πιστοποιημένο μέλος του δικτύου συνεργατών εγκαταστατών KNX, που αποτελεί το μόνο ανοιχτό πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο, εγγυάται τη σύνθεση μιας  πλήρους τεχνικής  λύσης στα πεδιά του κτιριακού αυτοματισμού και της ενεργειακής διαχείρησης.

Ο Εμμανουήλ Μαρσέλλος είναι πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ενεργειακών 'Εργων, γεγονός που εξασφαλίζει τη διατήρηση ποιότητας σε κάθε εγκατάσταση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα χρόνια λειτουργίας της, η επιχείρηση κατάφερε με συνέπεια, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα να φέρει σε πέρας μια σειρά από επιτυχημένα έργα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Με σίγουρα και σταθερά βήματα η Light&Ergo κέρδισε την εμπιστοσύνη των συνεργατών της υλοποιώντας  απαιτητικές εγκαταστάσεις σε Οργανισμούς Δημοσίου, μεγάλες επιχειρήσεις και  σε ιδιώτες πελάτες  της, τηρώντας πλήρως τα κριτήρια ποιότητας και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η ποιότητα των πραγματοποιημένων έργων είναι η εγγύηση της Light&Ergo για το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει.